Dyżur W Szkole

dyzur-button

Konkursy

komunikat-button

Login Nauczyciela

Komunikat - kliknij tutaj >>

Zasady Funkcjonowania Szkoły - kliknij tutaj >>

 

Zajęcia w piątek 5 marca 2021 roku

W ubiegły tygodniu problemy techniczne spowodowały, że nie mogliśmy skorzystać z budynku nowej szkoły. W celu zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa część budynku, w której stwierdzono usterkę została wyłączona z użytkowania. W tym tygodniu wracamy do zajęć w klasach. Klasy, które miały zajęcia w tej części budynku zostały przeniesione do innych pomieszczeń szkolnych.

 


 

 

Ślubowanie Pierwszych Klas

 

klasa1 

 

Dnia 20 listopada 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. Wydarzenie to zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Ten rok był jednak wyjątkowy, gdyż ze zwzględu na obostrzenia spowodowane Covid 19, rodzice nie mogli osobiście brać udziału w tej pięknej ceremonii. Mimo wszystko, ten problem został rozwiązany i dzieki naszym  uczniom z starszych klas (Patryk Kostrzewa i Michał Przybylski) wszyscy mieli możliwość oglądać tę uroczystość przez internet na kanale YouTube.  Oglądaj transmisje: https://www.youtube.com/watch?v=fGtsmyQtjyQ

 

klasa1a

 

Na tle przepięknej dekoracji, uczniowie klas pierwszych w kolejności - Kl.1a, kl.1b, kl.1c przedstawili swoje programy artystyczne, w których zaprezentowali umiejętności recytatorskie, wokalne, a nawet taneczne. Wielkimi brawami ocenili te występy zaproszeni goście: Proboszcz naszej Parafii O. Witold Adamczyk, Pan Tadeusz Młynek – dyrektor szkoły oraz Rodzice z trójek klasowych. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, z udziałem Pocztu Sztandarowego, pierwszaki z klas A, B i C „ślubowały być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły”.

 

klasa1b

 

Pan dyrektor dokonał także symbolicznego pasowania wypowiadając zdanie „pasuję Cię na ucznia Polskiej Szkoły im. Św. Małgorzaty Marii”.


Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.


Nad całością czuwały wychowawczynie klas pierwszych panie:  Julita Florczykowska, Ewa Młynek , Weronika Pacek.

 


 


Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,


Zarząd i Dyrekcja szkoły zwracają się do wszystkich Rodziców  i Uczniów o stosowanie się do zaleceń: zawartych w ”Protokole powrotu do szkoły”, zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, przesłanym Państwu za pośrednictwem poczty mailowej oraz przekazywanych w poszczególnych dniach nauki szkolnej przez osoby dyżurujące w szkole.

 

Prosimy wszystkich rodziców o wydrukowanie, podpisanie I zwrot wszystkich wymaganych form do wychowawców w piątek 18 września. Formy dostepne są na stronie internetowej szkoły. POBIERZ FORMY – Kliknij tutaj

 

Prosimy przede wszystkim o:

 

  • Dokonanie przez rodziców oceny zdrowia dziecka przed posłaniem go do szkoły,

  • Bezwzględne zgłaszanie każdorazowej nieobecność dziecka w szkole dyrekcji szkoły (nieobecność ucznia w szkole z powodu choroby podlega obligatoryjnemu zgłoszeniu),    

  • Punktualne przywożenie uczniów na zajęcia oraz odbieranie ich po lekcjach według obowiązującego harmonogramu przesłanego rodzicom (przypominamy, że zajęcia trwają od godz. 5.00 do 8.45. Ze względu na fakt, że nie możemy korzystać z sali gimnastycznej, nauczyciele będą czekać w klasach na uczniów od godz. 4.45. Klasy młodsze będą miały skrócone zajęcia od 15 do 30 minut, tak aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach szkolnych i mogli sprawnie opuścić budynek szkolny po zakończeniu zajęć).

  • Utrzymywanie dystansu społecznego (6 stop) pomiędzy osobami i nie tworzenie zwartych grup (gromadzenia się) przy wejściach do i wyjściach ze szkoły oraz na parkingu szkolnym,

  • Noszenie maseczek ochronnych zakrywających zarówno nos, jak i usta,

  • Z wracanie uwagi na bezpieczeństwo wszystkich korzystających z parkingu oraz przejściach dla pieszych (podjeżdżając pod szkołę w celu wysadzenia dzieci przed zajęciami, stosować się do poleceń osób porządkowych i zachować szczególną ostrożność przy opuszczaniu podjazdu pod szkołę),

 

Szanowni Państwo, to jak będzie funkcjonować nasza szkoła i jak bezpiecznie będą się w niej czuli nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz osoby dyżurujące zależy od nas samych. Dlatego prosimy bez względu na to, jaki mamy stosunek do pandemii COVID-19 stosujmy się do wszelkich zasad oraz obostrzeń wprowadzonych przez organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i opracowanych przez dyrekcję szkoły.  

 

Dyrekcja I Zrząd Szkoły

 

Prosimy bardzo o zapoznanie się z dołączonym ”Protokołem” wyjaśniającym zasady funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na parkingu.

 

Ponadto prosimy wszystkich rodziców i opiekunów naszych uczniów o wydrukowanie, podpisanie i zwrócenie do wychowców - RAZEM 6 FORM

 

1. Formę ”Waivers” – otwórz formę

2. Formę  określającą rodzaj uczuleń występujących u uczniów – otwórz formę

3. Regulamin ucznia – otwórz formę

4. Obowiązki rodziców – otwórz formę

5. Pozwolenia na samodzielenie opuszczenie bydunku (klasy 7-3LO) – otwórz formę

6. Upoważnienie – otwórz formę

                                                                                                             

Tadeusz Młynek
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 


 

SZKOŁA POSIADA AKREDYTACJE ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION

* Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii nie dyskryminuje osób ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność oraz wiek, podczas nauczania i prowadzenia zajęć szkolnych.
* St. Margaret Mary Polish School does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its programs and activities.Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.